Home Startups GoTrendier raises $3.5 million to take on Spanish-language fashion marketplaces

GoTrendier raises $3.5 million to take on Spanish-language fashion marketplaces

by admin February 15, 2019